De Algemene Ledenvergadering (ALV) had dit jaar op 23 maart moeten plaatsvinden. Vanuit het bestuur hadden wij gehoopt de ALV op een later moment fysiek te kunnen organiseren, maar dit is helaas niet gelukt. Een speciale spoedwet maakt het tot in ieder geval 1 december mogelijk om de ALV uit te stellen, zodat deze alsnog kan plaatsvinden. Daarom is besloten de ALV digitaal te organiseren op woensdagavond 25 november om 20.00 uur.

Klik hier voor de agenda.

Volgens de Corona-spoedwet mogen er tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk/elektronisch vragen worden gesteld en stukken worden ingediend. Dit is mogelijk tot en met zondag 22 november (20.00 uur) per mail: info@tvstroe.nl. Eventuele vragen zullen tijdens de ALV worden beantwoord en ook is er tijdens de vergadering de mogelijkheid om vragen te stellen. Tijdens de vergadering worden ook de financiële stukken, het jaarverslag 2019 en de notulen ALV 2019 gedeeld. Wil je hier voorafgaand aan de vergadering inzicht in hebben, mail dan ook naar info@tvstroe.nl.

Aanmelden

Je kunt je tot en met a.s. zondag 22 november aanmelden voor de vergadering per mail via e-mailadres: info@tvstroe.nl. Je ontvangt vervolgens een uitnodigingslink met een uitleg over hoe de vergadering digitaal in zijn werk zal gaan. Deze uitnodiging versturen wij uiterlijk dinsdag 24 november. Heb je de link niet ontvangen laat dit dan weten.

Wij hopen jullie dan te kunnen ‘zien’!

Bestuur T.V Stroe