Beste leden,

De coronacrisis heeft ons behoorlijk in haar greep. Hopelijk gaat het met iedereen goed en zijn jullie gezond, dit is immers het belangrijkste. Vanwege de maatregelen die op 21 april jl. door het kabinet bekend zijn gemaakt willen wij jullie vanuit onze kant ook informeren over een aantal zaken en nieuwe richtlijnen/protocollen ten aanzien van onze vereniging.

Financieel

Net als vele andere organisaties en sportverenigingen heeft de coronacrisis ook op onze vereniging impact. Wij zijn financieel gezien een gezonde vereniging, maar ondanks dat vallen er ook inkomsten weg. Om financieel gezond te blijven doen we er alles aan om kosten te besparen. Dit neemt niet weg dat de vereniging nu al enige tijd dicht is en we ook onze inkomsten van onder andere de bar mislopen. Een compensatie in de contributie is daarom niet aan de orde en we hopen dat we uiteindelijk samen uit deze periode kunnen komen. Hierin beseffen wij ook dat het voor iedereen een moeilijke periode is. Mocht dit voor jou/jullie gelden meld dit dan bij ons.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De ALV van 23 maart is komen te vervallen; onderstaand lees je hoe we dit gaan oplossen:

Per 24 april 2020 is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden (dit is de corona-spoedwet; geldig tot 1 september 2020 en kan indien nodig verlengd worden met twee maanden). Deze wet biedt verenigingen de optie om hun ALV op een andere manier te organiseren of uit te stellen. Wij hebben ervoor gekozen om de ALV uit te stellen en op een later moment in het najaar te laten plaatsvinden. De termijn waarbinnen goedkeuring voor de financiële stukken moet worden gevraagd aan de ALV mag ten hoogste met vier maanden worden verlengd. Normaal gesproken moet de ALV waarin goedkeuring wordt gevraagd voor de financiële stukken plaatsvinden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Hier komen dus nu vier maanden bij en dit betekent dat wij de ALV uiterlijk voor het einde van de maand oktober mogen plannen. Indien het op dat moment nog niet mogelijk is om bij elkaar te komen zal de ALV waarschijnlijk digitaal worden georganiseerd.

Jeugd tot en met 18 jaar mag weer tennissen

Het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus iets versoepeld. Jeugd t/m 18 jaar mag, onder voorwaarden, sporten vanaf 29 april; de overige maatregelen zijn verlengd t/m 20 mei. Dat betekent dat verenigingen beperkt open mogen voor jeugd t/m 18 jaar. Om weer gebruik te mogen maken van ons tennispark hebben wij een coronaprotocol opgesteld. Daarbij hebben we rekening gehouden met de richtlijnen/protocollen die door de Nederlandse overheid, de Gemeente Barneveld en de KNLTB zijn opgesteld.

Dit is de link naar het Coronaprotocol van T.V. Stroe per 05-05-2020 en tot en met 20-05-2020.

Tennisles
De tennislessen voor de jeugd zullen vanaf dinsdag 5 mei weer van start gaan. Tennisleraar Stephan Nieuwendijk heeft hiervoor al contact opgenomen met de (ouders van) jeugdleden. Wij doen een vriendelijk doch dringend verzoek aan de ouders om samen met hun kinderen thuis dit protocol door te nemen en de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen.

Vrijspelen
Voor de jeugd tot en met 18 jaar is het ook mogelijk om weer vrij te tennissen. Het park blijft op slot en wil je vrijspelen bel dan naar Tanja van de Braak (06- 45 19 86 38). Zij zal ervoor zorgen dat het hek wordt opengedaan en tevens dat er een Toezichthouder aanwezig is. Ook hiervoor willen wij jullie vragen thuis het protocol door te nemen.

Voor bovenstaande geldt dat tennisles en vrijspelen alleen mogelijk is voor jeugdleden van T.V. Stroe.

Toernooien en Competities

Clubkampioenschappen & KNLTB Open Toernooien
Helaas moeten we de Clubkampioenschappen mix annuleren, dit toernooi zou plaatsvinden van 6 mei tot en met 22 mei. De Clubkampioenschappen dubbel (van 22 juni tot en met 3 juli) blijft vooralsnog op de agenda staan. Daarbij heeft de KNLTB besloten vooralsnog alle toernooien tot en met 14 juni (week 24) te annuleren.

KNLTB Competitie
Door het verlengen van de coronamaatregelen zijn de Voorjaarscompetitie, de Tenniskids competitie en de Zomeravondcompetitie geannuleerd. De KNLTB heeft besloten de Voorjaarscompetitie en de Tenniskids competitie te verplaatsen naar het najaar. De inschrijving voor het najaar wordt opnieuw opengezet, waardoor ook nieuwe teams kunnen worden gevormd en aangemeld. De teams die zouden spelen tijdens de Voorjaarscompetitie en weer willen meedoen in het najaar dienen zich hiervoor opnieuw op te geven per mail: tc@tvstroe.nl. Ook nieuwe teams dienen zich per mail op te geven. Klik hier voor de data van de Najaarscompetitie 2020 en hier voor het competitieaanbod.
De Zomeravondcompetitie zal niet worden verplaatst en wordt dus volgend jaar weer georganiseerd.

Wij hopen jullie via deze mail voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Helaas moeten de senioren nog even geduld hebben, maar gelukkig kan de jeugd weer de baan op. Voor vragen kunnen jullie binnen het bestuur terecht bij Tanja via e-mail info@tvstroe.nl of bel even.

Blijf vooral gezond, voorzichtig en let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Bestuur T.V Stroe