Woensdag 27 mei jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de sportkantines  op 1 juli weer open mogen, 2 maanden eerder dan de verwachte datum van 1 september. Dat is goed nieuws en daar zijn wij heel blij mee. Het protocol is daarom gewijzigd en de looproutes rondom het park zijn komen te vervallen, waardoor beide ingangen weer zijn geopend.
Let op, nu er geen looproutes zijn ben je zelf nog meer verantwoordelijk voor het in acht nemen van de 1.5 meter regel. En ook met het openen van de kantine hopen wij dat een ieder zich hier aan kan houden.

Coronaprotocol T.V. Stroe per 01-07-2020